میلاد امام حسن مجتبی(ع)

پانزده روز ریاضت را در این ماه طاعت، یک نفس دویده ‏ایم تا در بشارت ولادت او.مژده عشق بشنویم و مژدگانی مهر بگیریم.او که از اشراق مهربانی‏ها طلوع کرده و در بستر بخشندگی، دامن گسترده استولادت امام حسن مجتبی بر…

ادامه مطلب