جلسه اندیشه ورزی

دومین جلسه از سلسله جلسات اندیشه ورزی اساتید بسیجی ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۷ دیماه ۱۳۹۵ با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» در محل اتاق جلسات مؤسسه آموزش عالی خراسان و با حضور تعدادی از اساتید بسیجی آغاز به کار کرد.

در ابتدای جلسه، آقای رجبی ضمن خیرمقدم به حاضران و تشکر از بذل عنایت شرکت کنندگان در جلسه، موضوع اندیشه ورزی را که مورد تأکید مجدد مقام معظم رهبری در هفته بسیج سال جاری بود را دارای اهمیت دانسته و خواستار جهت گیری درست موضوعات مطرح شده در این جلسات بر اساس وظایف بسیج اساتید و انتظاراتی که از این قشر می رود، گردید.

در ادامه آقای آرین منش با ارائه یک پاورپوینت، مطالبی در خصوص توسعه، مفاهیم کلی و چگونگی شکل گیری موارد آن، طرح موضوع جهان سوم (حکومت سوم، موضع سوم، نیروی سوم)، رشد اقتصادی، نوسازی، سرانه و نحوه توزیع ثروت، انواع سرمایه شامل سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی و چگونگی تبدیل این موارد به سرمایه نمادین، مطالبی مطرح نموده و نهایتاً برخی از موارد خاص سرمایه اجتماعی و انسانی را با ذکر مثال تبیین نمودند.

در ادامه جلسه سایر اعضای شرکت کننده مطالبی در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مورد تأکید مقام معظم رهبری است و مقایسه آن با توسعه مطرح کرده و مقرر شد در جلسات بعدی، این موضوع بیشتر پرداخته شود.

همچنین آقای گرمه ای خواستار پرداختن به موضوعات مناسب این جلسات گردیده و گفتند موضوعات باید برنامه ریزی شده در این جلسات مطرح گردد. به همین منظور مقرر گردید مباحثی در این جلسات طرح شود که از بسیج اساتید انتظار می رود و باید به آنها پرداخته شود. سرکار خانم دست پاک در این زمینه پیشنهاد کردند که موضوع ارتباط اساتید بسیجی با سایر اساتید و دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد.

در همین زمینه مقرر گردید بحث ارتقای اساتید در حد پاسخگویی به پرسشهای جوانان و تربیت استاد تراز انقلاب اسلامی برای جلسات بعدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

این جلسه به علت طولانی شدن تا ساعت حدود ۲۱ به طول انجامید و نهایتاً با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» به پایان رسید.

photo_2016-12-28_22-30-14

photo_2016-12-28_22-31-19

photo_2016-12-28_22-33-21

 

 

 

جلسه اندیشه ورزی اساتید بسیجی

اولین جلسه اندیشه ورزی اساتید بسیجی، در آستانه هفته مبارک بسیج و همزمان با روز کتاب و کتابخوانی، دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۵ در محل اتاق جلسات مؤسسه آموزش عالی خراسان و با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، آغاز شد و سپس آقای رجبی ضمن عرض خیرمقدم به حاضران و تشکر از تشکیل این جمع خجسته و مبارک، در باره موضوع تفکر و اندیشه ورزی و اهمیتی که در دین مبین اسلام برای این موضوع قائل شده اند (تفکر ساعه افضل من عباده …)، مطالبی را به سمع حاضران رسانده و خواستار تقویت این جمع با حضور دیگر اساتید بسیجی گردید.

در ادامه آقای ایران منش در باره نحوه شکل گیری این جلسه و بخشهای مختلف آن پیشنهاداتی به این شرح ارائه کردند:

برگی از کتاب به مدت ۱۵ دقیقه معرفی و توضیح یک کتاب توسط یکی از اعضا

فعالیت کارگروه های تخصصی مرتبط با تخصصهای اساتید عضو

انجام سخنرانی یا مناظره علمی توسط اساتید میهمان و مدعو

معرفی و ارائه طرحهای پژوهشی و تحقیقی

در ادامه جلسه آقای گرمه ای در باره سابقه اندیشه ورزی در دنیا و ایران مطالبی را به سمع حاضران رسانده و ضمن استقبال از تشکیل این جلسه، خواستار تشکیل اتاقهای فکر و اندیشه در راستای تخصصهای اساتید بسیجی و خصوصاً مورد نیاز شهر و کشور شدند. ایشان مطرح کردند اعضای این اتاقها باید دلسوزانه کار را دنبال کنند و به گونه ای عمل بشود که خروجی مشخص و ملموسی داشته باشد.

آقای خادمی یکی دیگر از اعضای جلسه، ضمن تشکر از تشکیل این جلسه، خواستار همت سایر اعضای بسیج اساتید در این امر مهم شده و گفتند اساتید بسیجی در همه امور باید الگو و نمونه باشند.

در پایان مقرر گردید این جلسات به صورت دوهفته ای یک بار و به صورت چرخشی در جاهایی که هماهنگ می شود برگزار و زمان، مکان و موضوعات قابل طرح در آن با توافق اعضای محترم، تعیین گردد.

photo_2016-11-17_07-49-21

photo_2016-11-17_07-49-31