آماده سازی پرونده های اعضا

با همت و تلاش معاونت توسعه و سازماندهی کانون بسیج اساتید دانشگاه، آقای علیمرادی و همکارانشان، بررسی و منظم کردن پرونده اعضای محترم کانون شامل پرونده های اعضای جدید و پرونده های تکمیل شده برگشتی از سازمان بسیج اساتید استان، آغاز شده و با سرعت تمام در حال پیگیری است.

روال کار این گونه خواهد بود که پس از نظم دادن اولیه پرونده ها، تماس با اعضایی که پرونده آنها دارای نقص مدارک و اسناد می باشد انجام می شود تا پس از تکمیل تمامی موارد، برای صدور کارت عضویت اقدام گردد.

به همین منظور از اعضای محترم که دارای پرونده ناقص یا نقص در مدارک هستند خواهشمند است با مراجعه به محل کانون واقع در ساختمان اصلی دانشگاه مراجعه نمایند یا در صورت تماس همکاران ما، جهت رفع نقص اعلامی، اقدام نمایند.