سالروز شهادت امام رضا(ع)

خراسان می‎دهد بوی مدینه / خراسان کوه غم دارد به سینه
خراسان را سراسر غم گرفته / در و دیوار آن ماتم گرفته

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت

امام رضا (ع) بر عموم مسلمین تسلیت باد.