فرا رسیدن ماه محرم

فانوس اشک هایتان را روشن کنید، ماه غریبی شهید نینواست . عطری که از حوالی پرچم وزیده است ما را به سمت مجلس آقا کشیده است از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا صد کوچه باز کنید، محرم رسیده است…

ادامه مطلب