جلسه شورای مرکزی کانون ۲ اسفند ۱۳۹۳

زینت پدر

شورای مرکزی بسیج اساتید استان

یادآوری ایام الله

بازدید از هوانیروز

برگزاری جلسه حلقه صالحین

جلسه شورای مرکزی کانون ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

وعده گاه من و شما

بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه

دهه مبارک فجر