ماه: نوامبر 2015

گرد هم آیی بسیجیان دانشگاه

گرد هم آیی بزرگ بسیجیان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی متشکل از بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج کارمندان در پایان هفته مبارک بسیج، ساعت ۸
ادامه مطلب

تو را می ستایم

تو را می ستایم نه به خاطر  حماسه ها که آفریدی، نه به خاطر  معامله با حضرت دوست بر سر جان شیرینت، نه به خاطر  دست های مهربان
ادامه مطلب

سرو قامتان

بسیجیان، سرو قامتانی هستند که سرو در توصیف عظمتشان خمید و دریادلانی که دریا برای تفهیم وسعتشان خشکید. پروانه صفتانی که شمع از سوز و جمالشان آب شد،
ادامه مطلب

آقای من سلام

مولای مهربان غزل های من سلام! سمت زلال اشک من، آقای من سلام! نامت بلند و اوج نگاهت همیشه سبز؛ آبی ترین بهانه دنیای من سلام! قلبی شکسته
ادامه مطلب