ماه: می 2016

سلام ماه شعبان

ماه رجب خداحافظ و سلام ماه شعبان، سلام بر موالید بی نظیر تو، سلام بر مهدی، سلام بر حسین، سلام بر زینت عبادت کنندگان و سلام بر عباس
ادامه مطلب

جلسه سازمانی مسؤولان دفاتر

جلسه تشکیلاتی و سازمانی مسؤولان محترم دفاتر بسیج اساتید مراکز علمی کاربردی استان خراسان رضوی و اعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، ساعت
ادامه مطلب