جلسه شورای مرکزی کانون ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

حلول ماه مبارک رمضان

جلسه بصیرتی شورای مرکزی و دفاتر بسیج اساتید

همایش بصیرتی اساتید بسیجی دانشگاه

جلسه شورای مرکزی کانون ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

جلسه شورای مرکزی کانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

جلسه سازمانی مسؤولان دفاتر اردیبهشت ۱۳۹۶