تسلیت ایام شهادت

همایش اساتید شاهد و ایثارگر دانشگاه

جلسه فوق العاده شورای مرکزی کانون ۲ مهرماه ۱۳۹۶

الو الو کربلا

حماسه حضور

بیانیه آغاز سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶

بازدید از بازسازی منطقه عملیاتی کربلای ۵

جلسه شورای مرکزی کانونهای استان

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۶