یاس مهربان

برگزاری ویدئو کنفرانس تشکیلاتی

جلسه مشترک سازمان بسیج اساتید استان و کانون

شورای مرکزی کانونهای بسیج اساتید استان

جلسه فوق العاده شورای مرکزی

میلاد حضرت زینب کبری(س)

میزگرد تخصصی جمعیت

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۷ دیماه ۱۳۹۶

شورای مرکزی کانون های استان