روز مهندس

جلسه شورای معاونان و مدیران کانونهای استان

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

جلسه شورای مرکزی کانون ۲ اسفند ۱۳۹۶

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

تسلیت سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج

همه می آییم

۲۲ بهمن تماشایی

شورای مرکزی کانونهای بسیج اساتید استان

همایش تخصصی تبیین گفتمان انقلاب اسلامی