برگزای نشست بصیرتی حماسه ۹ دی

نشست بصیرتی ۹ دی

جلسه شورای مرکزی کانون ۵ دیماه ۱۳۹۷

وحدت حوزه و دانشگاه

وفات حضرت معصومه (س)

جلسه شورای مرکزی کانون ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷

بازدید و روایتگری برادر دلبریان