۰

مقاله ها

فراماسونری چیست؟

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۲ در ۶:۰۸ ق.ظ توسط

می توان گفت این سؤالی است که افراد بسیاری قادر به پاسخ دادن به آن نیستند و یا اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند. این در حالی است که این تشکیلات و اعضای آن ، تقش مهمی در تاریخ داشته اند و شناخت این تشکیلات،‌ برای ما مسلمانان امری لازم و ضروری است.

کلمه ی ماسون (mason) یعنی بنّا ، فراماسون (free mason) یعنی بنّای آزاد. ماسونری یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل می کند. کسی که عضو فراماسونری است، ماسون یا فراماسون نامیده می شود. ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد . یکی از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت فردی از بین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح (antichrist = دجال یا ضد مسیح) یا به تعبیر بعضی از گروه های ماسونی، فرعون جدید (new pharaoh) آماده کنند. فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد، اما با این وجود کسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی دست یابند و موفق به کشف و افشای اسرار آنها شوند .همه ی این افراد متفق الرای هستند که: (مسئله یک توطئه است که این توطئه از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی (شیطانی) است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یک مبارزه وسیع و بی امان دست زده اند

کتاب (کیته ۳۰۰ کانون توطئه جهانی) نوشته دکتر جان – کولمن ،‌در این زمینه چنین می گوید: (دلیل موجودیت نظامهای پنهانی مانند سلحشوران اورشلیم، سنت جان و مردان میزگرد و گروه میلنر و سایر اجتماعات مخفی ماسونی چه می تواند باشد؟ اینان بخشی از زنجیره گسترده فرماندهی سلطه گری جهانی را تشکیل می دهند که از باشگاه رم، سازمان ناتو، مؤسسه ی سلطنتی بین المللی تا سر سلسله ی توطئه گران ، یعنی کمیته ی ۳۰۰،‌ امتداد دارد. این افراد و گروهها به این اجتماعات پنهان و اسرار آمیز نیاز دارند،‌ چرا که اعمالشان شیطانی است و بایستی از چشم جهانیان دور بماند.

ادامه دارد….

پاسخ دهید