بر اساس ابلاغ سازمان بسیج اساتید کشور، ساختار و سازمان تشکیلاتی کانون بسیج اساتید در تمامی دانشگاه ها از جمله دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی به قرار زیر است:

مدیر کانون

جانشین کانون

دبیر شورای مرکزی

مدیر واحد خواهران

مدیر روابط عمومی

مدیر انفورماتیک

معاون بررسی و تحلیل

کارشناس جمع آوری اخبار و اطلاعات

معاون فرهنگی

کارشناس قرآن و عترت

کارشناس حلقه های صالحین

کارشناس مطالعات فرهنگی

کارشناس اردویی و ورزش

کارشناس دفاع مقدس

معاون اداری و پشتیبانی

معاون علمی پژوهشی

کارشناس هسته­ های علمی آموزشی

کارشناس پژوهش

معاون توسعه و سازماندهی

کارشناس جذب و سازماندهی

کارشناس آموزش و بکارگیری

        کارشناس هماهنگی دفاتر بسیج اساتید مراکز

معاون برنامه ریزی مالی

در حال حاضر، هر یک از اعضای محترم شورای مرکزی کانون، مسؤولیت یکی از قسمت های ذکر شده بالا را در اختیار دارند.

علاوه بر ساختار فوق که در مرکزیت کانون اجرا می شود، مسؤولان دفاتر بسیج اساتید در مراکز آموزشی علمی کاربردی با محدوده مسؤولیتی کوچکتر، برای پیشبرد اهداف بسیج اساتید مشغول فعالیت هستند.