طرح برگزاری نمایشگاه و همایش سبک زندگی

با محوریت حجاب و پوشش

مجری طرح:

کانون بسیج استادان دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان خراسان رضوی

 

عنوان همایش:

سبک زندگی ایرانی اسلامی

 

موضوع همایش:

آسیب شناسی سبک زندگی ایرانی از منظر حجاب، عفاف و پوشش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و بررسی و تبیین راهکارهای مناسب و عملی استفاده از توانمندی‌های داخلی در موضوع پوشش