پس از طرح موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه­ای، در سفر به استان خراسان شمالی مبنی بر ضرورت توجه به نوع و سبک زندگی و تغییر و تحول در مواردی که با اصول اصلی اسلام راستین، مغایرت یا تنافر دارد، بحث ورود نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی به این موضوع، سرلوحه کار دلسوزان انقلاب قرار گرفت و از طرفی با توجه به دستورات اکید و بی‌پرده اسلام در زمینه حجاب و عفاف و همچنین بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در این راستا، حجاب و عفاف پدیده مذهبی و ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی و همچنین از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی و اجتماعی در تمدن ایران اسلامی است. بنابراین توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز آسیب شناسی شرایط کنونی بسیار مؤثر و ضروری است. اشاعه و تعمیق حجاب و عفاف نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است و بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.

نظر به اهمیت جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه توجه ویژه به موضوع مذکور، به نظر می‌رسد برگزاری همایشی که نگاه ویژه­ای به سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت حجاب و عفاف و با بهره گیری از رویکرد دانشگاهیان و فرهیختگان در این زمینه و همچنین برپایی نمایشگاهی از توانمندی‌های داخلی در زمینه طراحی لباس و پوشش مناسب که در عین داشتن زیبایی و تنوع، وقار و آراستگی زن و مرد مسلمان ایرانی را نیز به نمایش بگذارد، پاسخی درخور به این نیاز اصلی جامعه و زمینه ساز بهبود سطح فرهنگی دانشگاه‌ها، که از اصلی‌ترین قشرهای اجتماعی محسوب می‌شوند، باشد.

در حاشیه برگزاری این همایش و نمایشگاه، یک سری مسابقات ورزشی و فرهنگی با هدف و نگاه همسان با آن، نیز می­توان برنامه ریزی، طراحی و اجرا نمود تا به این وسیله، اقشار و تعداد بیشتری در این زمینه فعال شوند.