انتظار می‌رود با یاری خداوند متعال برگزاری این همایش نتایج ذیل را در پی داشته باشد:

  • ورود دانشگاهیان به بحث بسیار مهم سبک زندگی ایرانی اسلامی.
  • هم‌افزایی فعالیت‌های بسیار زیاد قبلی در حوزه حجاب و عفاف.
  • برداشتن قدمی هر چند کوتاه در راستای حاکم شدن فضای معنوی بر محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی.
  • پیشگیری از ورود تفکر غلط دشمن برای آلوده سازی دانشگاه‌ها
  • سالم سازی محیط‌های آموزشی از مسائل پیش پا افتاده و کوچه بازاری
  • ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با گسترش و نفوذ فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها و در نتیجه سایر لایه‌های اجتماع.
  • انعقاد قرارداد تولید کنندگان داخلی لباس با مراکز علمی و تخصصی طراحی، برای تهیه لباس‌های متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی.