پس از تبادل نظر کمیته محترم برگزار کننده تاریخ برگزاری این همایش ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ به طور قطعی تعیین گردید. همچنین تاریخ‌های ویژه در برگزاری همایش، شامل مهلت دریافت مقالات، دعوت از سخنران محوری و اساتیدی که مقاله ارائه کرده‌اند و … نیز توسط کمیته برگزار کننده مشخص و اعلام گردد.