با توجه به بازدیدهای مختلف و بررسی­های زیاد، مکان برگزاری همایش در فرهنگ سرای کودک و آینده و نمایشگاه جانبی در چهارسوق مجموعه فرهنگی کوهسنگی تعیین گردیده است.