• اجرای برنامه‌هایی جهت معرفی همایش در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قبل از شروع زمان اصلی همایش و برگزاری نمایشگاه.
  • ایراد سخنرانی‌های تخصصی در زمینه حجاب و عفاف توسط اساتید و مسؤولان این حوزه
  • ارائه مقالات اساتید دانشگاه در قالب محورهای تعیین شده
  • برگزاری نمایشگاه جانبی حجاب و عفاف با محوریت عرضه و نمایش پوشاک ایرانی و اسلامی

تدوین بیانیه پایانی همایش به منظور ارائه نتایج حاصله و شفاف نمودن راهبردهای استخراج شده در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها